فرم ارزیابی فایلهای مهاجرتی یونیکن

  • ۱ مشخصات متقاضی
  • ۲ سوابق تحصیلی و کاری
  • ۳ اطلاعات مکمل
  • ۴ اطلاعات تماس

اطلاعات فردی خود را وارد نمائید
سوابق تحصیلی شما
یک سطر الزامی
سوابق شغلی شما
میزان تسلط به زبان های خارجی
میزان تسلط به نرم افزارهای تخصصی مرتبط با تخصص شما
مجموع میزان دارایی شما و همسرتان
منظور از دارایی نقدی مجموع موجودی نقدی حسابهای بانکی شماست و منظور از دارایی های غیر نقدی نیز مجموع املاک ، سهام و اموال ارزشمند غیر نقدی شماست
الزامی
الزامی
پیش از این با مشاوران یونیکن صحبت نمودید؟
اطلاعات تماس خود را وارد نمائید
الزامی